Konstnärsbiografi

Konstnärsbiografi


Varmt välkommen till Julia Pivéns bildvärld. Här finner du alster som vittnar om det ofärdiga, spontana och lekfulla som vi minns från åren innan vuxenvärlden tog över vår tillvaro, med allt vad det innebär.

Julia Pivén har insett just hur centralt måleriet är i hennes liv och genom skapandet har hon hittat nya sätt att förstå sig själv i utforskandet av alla inre vrår, men det är även genom konsten som hon hon finner nya vägar att gå och fler sätt att koppla an till sin omvärld. Om det är något hon vill säga med sina målningar, teckningar och utsmyckningar, så förmedlas det med penseldrag, linjer, färgfält och gränslöshet. I en allt mer godtycklig värld som går på högvarv som aldrig förr, så finner hon fast mark i sitt konsthantverk. Där kan hon tryggt möta den komplexitet och oro som präglar vår tid. Julia Pivén ägnar sig inte mycket åt objektivitet i en värld som är så komplex och tvetydig och räds inte för att söka efter både svar och nya pussel i den trassliga Avgrunden, där livsgnistan glöder, bland råa kalla korridorer och abstrakta världar. Att fråga en konstnär varför de skapar är ungefär detsamma som att fråga, "vem är du?". Ingen av oss vet vem vi är, vilket är både lite skrämmande men också väldigt, väldigt spännande. Varför Julia skapar, varför och vem hon är, är frågor som besvaras i den bildvärld dit hon bjuder in precis alla som visar tecken på den där livsviktiga nyfikenheten.

 

Julia Pivén är en ung konstnär verksam i Göteborgsområdet som våren 2019 går sin sista termin av måleriutbildningen på Göteborgs Konstskola. Med sitt sprakande engagemang har hon i många år jobbat för att stärka andra unga konstnärer, uttvecklat koncept för att öka utsatta gruppers samhällsdeltagande genom folkbildning och kultur, varit en röst för att synliggöra arbetet som görs inom suicidprevention, byggt lokala och rikstäckande ideella organisationer och arrangerat flertalet kulturarrangemang i Västra Götalandsregionen. Som nykläckt entreprenör och lovande ung konstnär har Julia Pivén personligen blivit tilldelad stipendium så som EU:s internationella utbytesprogram Erasmus Scholarship for young entrepreneurs within the creative industries i samverkan med Ale kommun (2018), ett stipendium från Malmö stad för ett konstprojekt i nära samarbete med Malmö Stadsarkiv om historiens bortglömda kvinnor (resultatet blev en porträttsamling som efter utställningsperioden permanent arkiverades i "Julia Pivéns samling" 2015), samt andra stipendium för konstnärliga projekt.

 Julia och hennes projekt har blivit omskrivna i flertalet nyhetspublikationer, så som Sydsvenskan, Fria Tidningen, Alekuriren och Malmö Lokaltidning, samt medverkat i ett antal antologier med både bild och text. Några av de senaste årens utställningstillfällen har ägt rum på platser så som Södra Teatern i Stockholm, Nacht der Kunst i Leipzig, Forum Factory i Berlin, Trollhättans folkets hus, Malmö Stadsarkiv och Umeå folkets hus. De föreningarna som Julia startat upp och drivit genom åren (så som Konstföreningen Avgrunden och Katlagrottan) har hon byggt med stor passion för det mellanmänskliga mötet som möjliggörs i en stund av skaparglädje och kreativitet, och har dessutom alltid vidhållit att ett konstnärskap frodas som bäst när det får spreta som ogräs. På senare tid har Julia ägnat sig åt konstnärliga projekt som utgår från en plats närmre det egna konstnärskapet i mötet med de mest angelägna aspekterna av människans psyke och existens. I en utforskning av jaget växer det fram färgsprakande explosioner vars abstrakta manér uppmanar till frågor snarare än erbjuder förklaringar, med allt fler narrativa element och med en ny, orädd uppriktighet. Utan att riktigt ha en strategi för att nå ett slutmål förvandlas konstverk till slagfält för några av de mest tabulagda frågorna kring liv och död, dä personer från hela planeten vävs in i en interaktiv målning vars tyngdpunkt successivt förflyttas från hennes staffli och ut mot stora cyberspace.

 

För att följa Julia Pivéns resa bort från vad som var och djupare in i en framtid i konsten kan du följa henne på Facebooksidan Art by Julia Pivén.

© Copyright. All Rights Reserved.

ART BY JULIA PIVÉN


Original artworks by Julia Pivén.

Verksam i Västra Götaland.

Boende i Ale Kommun.

GET IN TOUCH


 

Email: julia.m.piven@gmail.com

Phone: (+46) 0730497666

Julia Pivén on Social Media

 

Facebook

Instagram