Art by Julia Pivén

Konsult och föreläsare

Jag föreläser aktivt inom psykisk sjukdom, psykos, suicidprevention, kreativitet, inspiration, patienträttigheter och andra relaterade sociala frågor. Jag har föreläst mycket på folkhögskolor men även för grupper av yrkesverksamma inom psykiatriprofessionen och kommunalt.


Jag erbjuder konsulttjänster som rör sociala frågor med brukarperspektivet som utgångspunkt, som i sin tur stärks av arbetslivserfarenhet och egen forskning. Jag har erfarenhet av att jobba med detta ideellt och professionellt för bland annat socialtjänsten och andra myndigheter.


Hör gärna av er för ytterligare information och referenser.


Jag nås på:

julia.m.piven@gmail.com

0730497666