Art by Julia Pivén

MEDVERKAN I MEDIA


(ett urval)

SPES

Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd, online och tryckt


För första gången medverkar jag och min mamma i media ihop där vi pratar om vår relation efter självmordsförsök och kommande bok.


Resan tillbaka till livet


September 2022 + Oktober 2022 (tryckt)

QUEERS OF THE WORLD

Videopublikation på Youtube av Oliver Jähnke


Queers of the world intervjuade mig om identitet, schizofreni, BDSM och min konst under min utställning på Göteborgs Kulturkalas.


https://www.youtube.com/watch?v=9GMeHKSjnCI


September 2022

GAFFA

Kulturmagasin online och tryckt


I september intervjuades jag av GAFFA Sverige i egenskap av författare om min musiksmak.


En författares musiksmak


September 2022 + Oktober 2022 (tryckt)

KULTURTIDNINGEN ZENIT

Tryckt konsttidning


Emma Kloft intervjuar mig om min bok Hysterikan för den tryckta kulturtidningen Zenit, där jag berättar om mitt konstnärskap och skrivandet.


Prenumerera på Zenit här


Sommarnumret 2022