Art by Julia Pivén

Avgrundenstipendiet för psykiskt sjuka konstnärer

Mottagarna av Avgrundenstipendiet 2024 är:


Max Hjalmarsson

Liv Berring

Jannica Nilsson

Aron Rantatalo

Sara Kvist


Stipendiaterna tilldelas stipendium på 5000 kr.

Juryn har bedömt en mängd ansökningar som kommit in efter utlysning bland annat via konstpool.se.


Bedömningen har gjorts utifrån hur väl ansökningarna beskrivit konsten som central del i deras liv, hur konstnärskapet fungerar i relation till sjukdomen, att konsten är något man vill (fortsätta) satsa på och hur stipendiet skulle kunna innebära en skillnad för dels skapandet men i vissa fall även den mentala hälsan.


I samband med juryns sammanträde blev det tydligt att det saknades förutsättningar för någon stiftelse att bildas. Den anonyma donationen som skulle ligga till grund för stiftelse delas fortfarande ut i form av stipendier och avsändare är Seraphinasällskapet med Julia Pivén som tecknare. Inga fler sökomgångar är planerade i nuläget.